About us

about anna mazur-zawadzka

Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Mazur-Zawadzka jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3966.

Kancelaria powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie zgromadzone w międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych.

Świadczymy usługi audytu i doradztwa dla klientów z różnych sektorów gospodarczych i zróżnicowanych pod względem wolumenu działalności. Współpracujemy również z międzynarodowymi firmami audytorsko-doradczymi, jak i z rodzimą lokalną kancelarią audytorską.

Oferujemy profesjonalne i partnerskie podejście do klienta wykorzystując wiedzę i doświadczenie.